ZASTĘPSTWA  na 31 października – czwartek

 

Nieobecny nauczyciel Lekcja Klasa Realizowany

przedmiot

 

Sala

Nauczyciel prowadzący

 

ks. Ł. Klimek 6 2c gr Ak – l. biblioteczna, pozostali zwolnieni   p. I. Florkowska
  7 1bp gr. zwolniona    
p. K. Malina 1 1bcg gr. zwolniona    
  2 1bcg gr. zwolniona    
  3 1cp gr – zaj. profilaktyczne aula p. B. Ulatowska
  6 1cg wok zamiast      na 7 lekcji          w poniedziałek 4.11 203 p. I. Florkowska
p. E. Madeiska 4 1dp zaj. z wych. aula p. E. Kałużna
Odpracowane lekcje:

1cg – religia (8 lekcja)

 

Klasa 3b – matura próbna z języka polskiego na 2,3,4 w sali 408 – p. E. Madeiska

 

Studia za granicą – prezentacja University of Derby- w auli szkoły:

– na 4 lekcji – klasy 2ad, 2b, 2c, 1dp

– na 5 lekcji – grupy Ak z klas 3a, 3b, 3c

Zastępstwa na dyżurach:

– za p. K. Malinę – korytarze przy sali gimnastycznej i łącznik (7.50 – 10.45) – p. I. Florkowska (7.50 – 8.00), p. B. Ulatowska (8.45 – 8.50), p. A. Niedźwiecka (10.30 – 10.45)

ZASTĘPSTWA  na 5 kwietnia – piątek

 

Nieobecny nauczyciel Lekcja Klasa Realizowany

przedmiot

 

Sala

Nauczyciel prowadzący

 

p. A. Niedźwiecka 3 2abcR  matematyka       z grupą matR 409 p. B. Mosorka-Nieścior
  4 2abcR  matematyka       z grupą matR 409 p. B. Mosorka-Nieścior
p. I. Basta 6 2b j. angielski zamiast             na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni 509 p. M. Król
p. B. Solpa-Tertel 7 3e zwolniona
  8 2b zwolniona
p. A. Słaboń 5 2d przyroda zamiast               na 8 lekcji 204 p. E. Kałużna
  7 2c zwolniona
  8 3e zwolniona
p. E. Gawlik-Lippik 6 2a j. angielski zamiast             na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni 509 p. M. Król
  7 2d zwolniona
p. B. Mosorka-Nieścior 6 3a zwolniona
  7 3a zwolniona
p. E. Madeiska 6 2d zwolniona
ks. D. Kostecki 6 1ad zwolniona
  7 1ad zwolniona
  8 2c(a) zwolniona
 

Klasa 1b – wycieczka po 4 lekcji, p. A. Słaboń