II LO Szkołą Uczącą Się!


II LO Szkołą Uczącą Się!

Nasze Liceum przystąpiło do programu Całościowy Rozwój Szkoły, który prowadzą: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W ramach tego projektu rozpoczęliśmy szkolenie na poziomie podstawowym- Podstawy Oceniania Kształtującego. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Program przewiduje szkolenia Rady Pedagogicznej oraz kurs internetowy dla liderów projektu. Zakończenie i podsumowanie pracy w Programie planowane jest na styczeń/luty 2019 r.


< < Powrót do listy wpisów