Prace Czesława Matyjewicza

Wystawa Janiny Sarzyńskiej i Dominiki Kustosz