Nazwa funduszu: Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
Nazwa projektu: „Przebudowa sal lekcyjnych i pomieszczeń magazynowych na strzelnicę pneumatyczną typu zamkniętego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu
wartość dofinansowania: 208 745,49 zł
całkowita wartość inwestycji: 285 000,00 zł
wkład własny Powiatu Bolesławieckiego: 76 254,51 zł