Wojskowa Akademia Techniczna – WAT

Porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie a II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu podpisane. Dziękuję Panu Rektorowi Komendantowi WAT gen.bryg.prof.dr hab.inż. Przemysławowi Wachulakowi.