Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


OGŁOSZENIA   

UWAGA EMERYCI:

Do 30 maja 2022 roku, należy złożyć wniosek o dofinansowanie wypoczynku.  Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj: https://www.2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-wczasy-1.pdf

W załączeniu oświadczenie o rocznym przychodzie z tytułu emerytury lub renty. Oświadczenia

należy przesyłać do 31 marca, drogą mailową na adres kierownik@lo2.boleslawiec.pl

lub w formie papierowej do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do szkoły.

http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Oświadczenie-1.pdf

Wysokość świadczeń z Funduszu Socjalnego ustalana jest na podstawie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto. Oświadczenia należy składać do 30 kwietnia.

http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Oświadczenie-o-dochodach.pdf


< < Powrót do listy wpisów