JĘZYK POLSKI

mgr Kazimiera Bukowska –  kbukowska0@tlen.pl

mgr Katarzyna Kwaśniewska –  kasia406@autograf.pl

mgr Elwira Madeiska –  emadeiska@lo2.boleslawiec.pl

mgr Małgorzata Matyjaszczuk –  m.matyjaszczuk@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Niedźwiecka –  niedz0@wp.pl

mgr Joanna Turczyńska –  jturczynska@interia.eu

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Izabella Daniel –  izabella012@gmail.com

mgr Alina Rataj – alina.rataj@poczta.onet.pl

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Anna Sas –  a.sasania@gmail.com

mgr Anna Słaboń –  slabon_ann@tlen.pl

Gracja Słotwińska – pajaczek82@gmail.com

mgr Michał Król –  keyvee@nahliksoft.com.pl

JĘZYK ROSYJSKI

wicedyrektor mgr Anna Bowszys –  abowszys@lo2.boleslawiec.pl

MATEMATYKA

mgr Iwona Basta – iwona77w@02.pl

mgr Edyta Gawlik-Lippik –  lemniskata@wp.pl

mgr Beata Mosorka-Nieścior –  klotoida@poczta.onet.pl

FIZYKA

mgr Mariusz Wierzchosławski-  wierycho@gmail.com

CHEMIA

mgr Ewelina Kałużna –  ekaluzna@lo2.home.pl

GEOGRAFIA

mgr Elżbieta Magłysz –  emaglysz@lo2.boleslawiec.pl

BIOLOGIA

mgr Małgorzata Kędziora –  mkendziora@poczta.onet.pl

HISTORIA

mgr Anna Lisiak –  aniamati@poczta.onet.pl

mgr Mieczysław Szwed –  mszwed@lo2.boleslawiec.pl

mgr Małgorzata Szymańska – gosiaaniolszym@wp.pl

EBD I WOS

mgr Mieczysław Szwed –  mszwed@lo2.boleslawiec.pl

mgr Beata Solpa-Tertel – beatasolpa@wp.pl

W-F

mgr Piotr Napiórkowski –  pitnapiorkowski@wp.pl

mgr Krzysztof Malina –  kmalina58@interia.pl

mjr Jan Kędziora – jasiu__123@wp.pl

EDUKACJA WOJSKOWA

mjr Jan Kędziora – jasiu__123@wp.pl

BIBLIOTEKA

mgr Iwona Florkowska –  iwettaf@o2.pl

mgr Izabella Daniel –  izabella012@gmail.com

WOK

mgr Iwona Florkowska –  iwettaf@o2.pl

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

mgr Beata Solpa-Tertel – beatasolpa@wp.pl

EDUKACJA PRAWNA

mgr Beata Solpa-Tertel – beatasolpa@wp.pl

RELIGIA

Ks. mgr Łukasz Klimek – lukas_klimek@op.pl

Ks. mgr Dawid Kostecki – kosteckidawid@icloud.com

PEDAGOG

mgr Beata Ulatowska –  pedagog2lobc@interia.pl

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Monika Zakaszewska