W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą:

    • Przewodniczący – Amelia Koziarska
    • Zastępca – Adam Szaja
    • Opiekun – Michał Król