Zapraszamy do II LO – szkoły wspierającej zainteresowania i uzdolnienia!

Regulamin rekrutacji do pobrania: Regulamin rekrutacji

 19670_image_1425735385__cover

Profile klas w roku szkolnym 2024/2025

1a *klasa biologiczno-chemiczna

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki do wyboru)

1b *klasa mundurowa

(przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka, język angielski)

1c*klasa CYBER.MIL

(przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski)

Jedyna klasa o tym profilu na Dolnym Śląsku i jedna z szesnastu w Polsce.

 

Nuda  i rutyna? Nie u nas!!! 

 IMG_0347_501x376.jpg

       Oferujemy:

 • prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • naukę języków obcych w systemie międzyoddziałowym (język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski)
 • ciekawe przedmioty uzupełniające – edukacja wojskowa, edukacja prawna, edukacja filmowa i teatralna, elementy architektury, ochrona środowiska
 • dodatkowe zajęcia dla maturzystów i wysoką zdawalność matur!
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: teatr szkolny, koło szachowe, koła naukowe, koło Caritas, różnorodne zajęcia sportowe, wymianę zagraniczną (Węgry, Niemcy, Bośnia
  i Hercegowina), zajęcia na wyższych uczelniach, warsztaty rozwojowe, obozy naukowe, obozy szkoleniowe – dla klasy o profilu wojskowym, szkolny wolontariat.

Pamiętaj!  Dobra szkoła to dobra przyszłość

        Zapewniamy:

 • życzliwy i kompetentny zespół nauczycieli
 • doskonałe zaplecze sportowe
 • skomputeryzowaną bibliotekę szkolną
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną, matematyczną, językową
 • nową pracownię cyberbezpieczeństwa i nowoczesnej technologii informacyjnej
 • elektroniczne karty dostępu do szkoły oraz monitoring budynku
 • stołówkę i sklepik szkolny
 • strefę relaksu

II LO to jedyna szkoła ponadpodstawowa w powiecie bolesławieckim dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych!

Absolwenci II LO Gotowi na Sukces

DSC_0679