II LO kontynuuje tradycje Liceum Pedagogicznego i Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, które rozpoczęły swoją działalność 1 września 1964 r. Założycielką i pierwszym dyrektorem Szkoły była Wiktoria Gałkiewicz. Z biegiem lat szkoła ulegała reorganizacjom, przekształcając się kolejno w 6-letnie Studium Wychowania Przedszkolnego (1973-1984), 6-letnie Studium Nauczycielskie (1984-1993), II Liceum Ogólnokształcące (od 1991 r.) i Kolegium Nauczycielskie (1992-1996). W latach 1978-1990 Studium wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 i Przedszkolem nr 10 funkcjonowało jako Zespół Placówek Oświatowych, który 25 listopada 1984 r. otrzymał imię Janusza Korczaka. Po zakończeniu działalności Studium Nauczycielskiego (1993) i Kolegium Nauczycielskiego (1996) jedyną szkołą kontynuującą działalność stało się II Liceum Ogólnokształcące, które od powstania w dniu 1 września 1991 r. nosi imię Janusza Korczaka.

 
W ciągu dotychczasowego istnienia Szkoły funkcję dyrektora pełnili kolejno: Wiktoria Gałkiewicz (1964-1974), Tadeusz Jurkowski (1974-1985), Krzysztof Denicki (1985-1990), Edmund Maliński (1990-2006), Beata Sulska (2006-2011), Kazimiera Bukowska (p.o. dyrektora 1 marca – 31 sierpnia 2011 r.) i Mirosław Sakowski (od 1 września 2011 r.)

 
II Liceum Ogólnokształcące łączy tradycje korczakowskie, nie tylko nauczając, lecz także przykładając dużą wagę do wychowania młodzieży, z nowoczesnym kształceniem proeuropejskim, w którym ważną rolę odgrywają wymiany i projekty międzynarodowe.