Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

gromadzi fundusze ze składek rodziców i wydatkuje zebrane środki zgodnie z przyjętym przez siebie preliminarzem.

Istnieje możliwość dokonywania bezpośrednich wpłat na konto Rady Rodziców:

Wpisowe (tylko dla klas pierwszych): bezpłatnie

Rada rodziców: 40 zł

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko ucznia, klasa

Nr konta: 24 1090 1939 0000 0001 4428 8918