Dzień Sportu


PROGRAM MINUTOWY ORGANIZACJI DNIA SPORTU

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BOLESŁAWCU

14 CZERWCA 2019 R.

9.00 – Otwarcie Dnia Sporu

9.10 – Siatkówka z podziałem na klasy I i II ( orlik) – K. Malina+ wych.

9.10 – koszykówka z podziałem na klasy I i II (orlik) –

P. Napiórkowski + wychowawcy

9.30 – strzelanie z pistoletu pneumatycznego (sala)-

J. Kędziora + wychowawcy.

10.00- skoki na skakance ( orlik) – wychowawcy klas

10.30 – Wyścigi rzędów klasy I ( 2 klasy do finału) – orlik –

K.Malina + wychowawcy

11.00 – wyścigi rzędów klasy II ( 2 klasy do finału)-

P. Napiórkowski + wychowawcy

11.30 – wyścigi rzędów FINAŁ (dwie 1 i dwie 2 drugie klasy)-KM i PN

12.00 – Sztafeta klasowa – Orlik – pomiar czasu dla klasy.

J.Kędziora + wychowawcy

12.30- Przeciąganie liny – Orlik – KM i PN i JK + wychowawcy

13.00 – Zakończenie Dnia Sportu, podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców.

P.S. Zarządzenie Dyrektora – wychowawcy i nauczyciele przedmiotów pomagają czynnie w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.

ORGANIZATORZY: Krzysztof Malina, Piotr Napiórkowski, Jan Kędziora.


< < Powrót do listy wpisów