Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


        Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów
        z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką.
        Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach
        prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej
        Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach.
        Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty
        i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi,
        np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach
        międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.
       KFnrD – Warsztaty i obozy naukowe dla zdolnych uczniów Szukamy
        stypendystów – zdolnych uczniów z całej Polski. Krajowy Fundusz na rzecz
        Dzieci ma status OPP – KRS 44710
        Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG
        REKRUTACJA ZDOLNYCH UCZNIÓW

< < Powrót do listy wpisów