Kacper Duras z tytułem finalisty


kacper

Kacper Duras uczeń klasy drugiej (profil wojskowy) w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu został finalistą XIV  Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy Żołnierza i Oręża polskiego od Cedyni do Orszy”. Zmagania w XIV Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy Żołnierza i Oręża polskiego od Cedyni do Orszy rozpoczęły się listopadzie 2020 r. Kacper Duras uzyskał dobre wyniki w etapie szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkimi i pierwszym etapie centralnym co dało mu tytuł finalisty olimpiady.

Już dziś tytuł finalisty etapu centralnego daje Kacprowi  maksymalny wynik ze wszystkich przedmiotów  kwalifikacyjnych z tej samej grupy co historia i pierwszeństwo na liście rankingowej między innymi na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, oraz zwolnienie z matury z historii zapewniając 100%.

Gratuluję Kacprowi i Pani Annie Lisiak – nauczycielce historii i wiedzy o społeczeństwie.


< < Powrót do listy wpisów