Uwaga!

Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie Zarządzenia 31 oraz 32/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ustala się nowy termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty na: „od 19 do 25 czerwca 2019”.

Ważne terminy:

terminy podstawówka

terminy gimnazjum