ZASTĘPSTWA  na 5 kwietnia – piątek

 

Nieobecny nauczyciel Lekcja Klasa Realizowany

przedmiot

 

Sala

Nauczyciel prowadzący

 

p. A. Niedźwiecka 3 2abcR  matematyka       z grupą matR 409 p. B. Mosorka-Nieścior
  4 2abcR  matematyka       z grupą matR 409 p. B. Mosorka-Nieścior
p. I. Basta 6 2b j. angielski zamiast             na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni 509 p. M. Król
p. B. Solpa-Tertel 7 3e zwolniona
  8 2b zwolniona
p. A. Słaboń 5 2d przyroda zamiast               na 8 lekcji 204 p. E. Kałużna
  7 2c zwolniona
  8 3e zwolniona
p. E. Gawlik-Lippik 6 2a j. angielski zamiast             na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni 509 p. M. Król
  7 2d zwolniona
p. B. Mosorka-Nieścior 6 3a zwolniona
  7 3a zwolniona
p. E. Madeiska 6 2d zwolniona
ks. D. Kostecki 6 1ad zwolniona
  7 1ad zwolniona
  8 2c(a) zwolniona
 

Klasa 1b – wycieczka po 4 lekcji, p. A. Słaboń