Olimpijczycy z II Liceum Ogólnokształcącego


Paweł Michalski i Marcin Polański zakwalifikowali się do finałów olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego.

Do finału z całej Polski zakwalifikowało się 53 kandydatów, z Dolnego Śląska trzech, w tym dwóch uczniów II LO pod opieką Anny Lisiak.

– To trudna olimpiada – mówi nauczycielka. – W komisji siedzą pasjonaci oręża i wojskowości, zadają szczegółowe, dociekliwe pytania uczestnikom i trzeba się wykazać ogromna wiedzą. W tej edycji konkursu to okres historyczny od bitwy pod Cedynią w X wieku po wiek XVI – dodaje Anna Lisiak.

Zawodu finałowe odbędą się w Warszawie dniach 11-13 czerwca. Uczestnicy wezmą udział w kilku różnorodnych konkurencjach obejmujących zagadnienia: geografii militarnej, dziejów państwa i jego siły zbrojnej w pieśni, poezji i literaturze, malarstwa batalistycznego, historii architektury i sztuki, heraldyki i weksylologii, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. Uczniowie będą też oprowadzani po wybranych obiektach historycznych w Warszawie.

Gratulujemy uczniom i nauczycielowi prowadzącemu.

Przesłanie Olimpiady
Tradycja to jeden fundamentów naszej tożsamości, nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w rodzinach, i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Dlatego właśnie – Porozumienie Organizacji Kombatanckich miasta Płocka oraz Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari wspierając naszą działalność. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

źródło informacji


< < Powrót do listy wpisów