Przed II LO egzamin. Czy dobrze wspierają uzdolnionych uczniów?


Rok szkolny w drugim liceum zaczyna się bardzo pracowicie. Mirosław Sakowski oczekuje audytu z kuratorium. Liceum stara się o prestiżowy certyfikat „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”.

II Liceum Ogólnokształcące jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie ma duże szanse otrzymać certyfikat zaliczający ją do grona szkół, gdzie uzdolnieni we wszelkich dziedzinach uczniowie dostają silne, konkretne wsparcie w kształtowaniu swoich talentów.

Dyrektor liceum czeka na wizytę z kuratorium. w połowie września podczas audytu sprawdzane będzie w jaki sposób wspiera i wyłania uczniów zdolnych.

– To ważny dla nas egzamin – mówi Mirosław Sakowski. – W województwie dolnośląskim taki certyfikat ma 50 szkół. Bylibyśmy jedyną w powiecie szkołą ponadgimnazjalną z takim certyfikatem. Od dwóch lat w liceum działa Zespół Wspierania Uzdolnień, kierowany przez panią Beatę Ulatowską, która ma duże osiągnięcia w wyławianiu wybitnych uczniów– dodaje przełożony.

Beata Ulatowska potwierdza rangę certyfikatu i wymienia zyski dla uczniów i szkoły z jego zdobycia.

– Mamy nadzieję brać udział w programach dofinansowujących szkołę w tym zakresie, do korzystania z nowinek edukacyjnych, wymiany doświadczeń z innymi szkołami – mówi nauczycielka. – Takie certyfikaty mają już Gimnazjum nr 1 w Bolesławcu i w Szkoła Podstawowa w Kruszynie. Ważne jest to, że program wspierania uzdolnień jest kompleksowy i dotyczy każdego uzdolnionego dziecka: matematycznie, muzycznie, plastycznie, sportowo. Naszym zadaniem, jako szkoły jest dostrzec te uzdolnienia i zrobić wszystko, by je rozwijać, wspierać i szlifować – wyjaśnia nauczycielka.

Każdy licealista przechodzi przez badania diagnostyczne, dzielące się na trzy etapy. Badania mają na celu poznać potencjał ucznia. W pierwszym etapie uczniowie sami określają swoje zainteresowania i mocne punkty, w drugim wypełniają test określający style uczenia i kanały sensoryczne, jakie wykorzystują do nauki (wzrokowcy, słuchowcy etc). Trzecim etapem badania jest test na inteligencję wieloraką. Tak zdiagnozowani uczniowie mają świadomość swoich atutów i kierunku w którym mogą iść, by pogłębiać swoje umiejętności.

Trzymamy kciuki za audyt i pozdrawiamy uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego.

źródło informacji


< < Powrót do listy wpisów