Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień


Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

„W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron

 i wzmacniać je”

DSWU ma na celu wspieranie wszelkich uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia. Stwierdzenie, że każdy uczeń jest zdolny, stawia przed szkołą zadanie zbadania jego potrzeb, a także opracowanie sposobów ich zaspokajania. Podstawą systemu jest idea egalitaryzmu, która sprzyja rozwojowi każdego ucznia. Jest to kierunek nowoczesnej edukacji w Unii Europejskiej.

DSWU to skoordynowane działania wielu instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Edukacji  Międzynarodowej, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej i dolnośląskich szkół oraz wielu osób i instytucji spoza oświaty.

18 września 2015 r. odwiedzi naszą szkołę Komisja Audytowa, która oceni jakość działań w ramach poszczególnych standardów wspierania uzdolnień oraz wyda decyzję dotyczącą wstąpienia szkoły do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.


< < Powrót do listy wpisów