II LO – Szkoła Rozwijająca Zainteresowania i Wspierająca Uzdolnienia


W II LO każdy uczeń jest zdolny, tak zakłada program wspierania utalentowanej młodzieży. W szkole podczas weryfikacji sposobu odkrywania talentów uczniów, drugie liceum otrzymało 98 punktów na 100 możliwych. Taka wysoka ocena jest przepustką do otrzymania przez drugie liceum elitarnego certyfikatu Szkoły Rozwijającej Zainteresowania i Wspierającej Uzdolnienia.

Możliwe, że to definitywny koniec z szufladkowaniem i metkowaniem dzieci. Znamy to przecież z własnych doświadczeń: a to ładna, ale głupia, a to zdolny, ale leń, a to z wioski (co znaczyło „gorszy”), a to nieodpowiedni rodzice (za bogaci, za biedni, na „złych” stanowiskach). Opinia, którą nastolatek otrzymywał od nauczyciela w pierwszych dniach szkoły, często nie opuszczała go już podczas całej nauki w liceum, mimo starań i autentycznej zmiany jaka w nim zachodziła.

Elitarne szkoły z certyfikatem wspierania uzdolnień (z II LO w Bolesławcu będzie ich 54 na Dolnym Śląsku) mają inny pomysł na podejście do uczących się młodych ludzi. Podstawowym celem programu wspierającego talenty, który w II Liceum opracowała Beata Ulatowska wraz z zespołem dziewięciu nauczycieli, jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających odkrywaniu i rozwijaniu potencjału każdego ucznia oraz ich wszechstronny rozwój. Nauczyciele zakładają, że ich uczniowie posiadają ciekawość poznawczą, twórczą motywację oraz predyspozycje do wybranej dziedziny wiedzy, a także zamiłowanie do działalności artystycznej, sportowej lub społecznej.

Audyt w szkole przeprowadzili Halina Nawrotek koordynatorka Dolnośląskiego Systemy Wspierania Uzdolnień (DSWU), Mariola Kolan wizytator dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Joanna Kaczmarska (konsultantka DSWU), Ewa Wierbiłowicz(konsultantka DCWU) oraz Paweł Nowak (konsultant DCWU).

– To jest wysoka punktacja, wszystkie cele które zostały zawarte w programie zobaczyliśmy, rzeczywiście szkoła wspiera uczniów w sposób egalitarny i elitarny – mówi szefowa komisji Halina Nawrotek. – Każdy uczeń może odkryć swoje uzdolnienia, co było widać w metodach pracy na lekcjach i poza lekcjami. Uczniowie mówili nam, że mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych godzinach. Spotkania z uczniami udowodniły, że szkoła stwarza im warunki, by mogli rozwijać skrzydła na miarę swoich możliwości. To jest bardzo cenne. Pytaliśmy też nauczycieli na ile ich kompetencje pozwalają pomagać uczniów w rozwoju. I tutaj odkryliśmy coś wyjątkowego, czego w innych szkołach nie ma. W drugim liceum sa prowadzone zajęcia fizyki, matematyki i chemii w języku angielskim. Nauczyciele starają się o specjalne językowe certyfikaty, by samemu się rozwijać. Widzimy gołym okiem, że warunki do rozwijania zainteresowań tutaj są i nade wszystko, nauczyciele wspierają uczniów. I to we wszelkich obszarach: matematycznych, artystycznych, społecznych i wielu innych. To jest 54. placówka na Dolnym Śląsku z takim certyfikatem i pani kurator mówi zawsze, że są to szkoły elitarne. Do sieci szkól wspierających uzdolnienia zgłasza się wiele szkół ale nie każda szkoła spełnia wysokie standardy. Ważne jest to, jak odkryć to coś w dziecku. Przecież do szkół trafiają już utalentowane dzieci, wtedy tylko szlifuje się uzdolnienia, a tutaj chodzi o to, by zająć się wszystkimi dziećmi, też tymi, które nie wiedzą, że są w czymś dobre. I im więcej takich możliwości, by uczniowie dotknęli, spróbowali do czego mają talent, tym lepiej – wyjaśniła koordynatorka Dolnośląskiego Systemy Wspierania Uzdolnień.

– To ważny dla nas egzamin i ocena 98 punktów na 100 to dla nas wyjątkowa nagroda – mówi Mirosław Sakowski. – W województwie dolnośląskim taki certyfikat ma 53 szkoły. Będziemy jedyną w powiecie szkołą ponadgimnazjalną z takim certyfikatem. Od dwóch lat w liceum działa Zespół Wspierania Uzdolnień, kierowany przez panią Beatę Ulatowską, która ma duże osiągnięcia w wyławianiu wybitnych uczniów – dodaje dyrektor drugiego liceum.

Gratulujemy serdecznie II Liceum Ogólnokształcącemu im. Janusza Korczaka świetnego wyniku.

Zespół Beaty Ulatowskiej:

  1. Dorota Kurowska
  2. Katarzyna Kwaśniewska
  3. Małgorzata Kędziora
  4. Joanna Turczyńska
  5. Iwona Florkowska
  6. Anna Lisiak
  7. Anna Sas
  8. Edyta Kwiecińska
  9. Mariusz Wierzchosławski

Pokaz licealisty Jacka Przystarza na Gali Talentów zorganizowanej w II LO

Występ zespołu z II LO

źródło informacji

 

 

 


< < Powrót do listy wpisów