II LO z pięcioletnim certyfikatem szkoły wspierającej uzdolnienia


Liceum Mirosława Sakowskiego otrzymało prestiżowy certyfikat. Podczas oficjalnej uroczystości wręczyli go dyrektorowi kurator Beata Pawłowicz i dyrektor wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Jerzy Więcławski.

We wrześniu tego roku, podczas weryfikacji sposobu odkrywania talentów w drugim liceum, szkoła otrzymała 98 punktów na 100 możliwych. Taka wysoka ocena była przepustką do zdobycia elitarnego certyfikatu Szkoły Rozwijającej Zainteresowania i Wspierającej Uzdolnienia.

Elitarne szkoły z certyfikatem wspierania uzdolnień (z II LO będzie ich 54 na Dolnym Śląsku) mają inny pomysł na podejście do uczących się młodych ludzi.

Podstawowym celem programu wspierającego talenty, który w II Liceum opracowała Beata Ulatowska wraz z zespołem dziewięciu nauczycieli, jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających odkrywaniu i rozwijaniu potencjału każdego ucznia oraz ich wszechstronny rozwój. Nauczyciele zakładają, że ich uczniowie posiadają ciekawość poznawczą, twórczą motywację oraz predyspozycje do wybranej dziedziny wiedzy, a także zamiłowanie do działalności artystycznej, sportowej lub społecznej.

Audyt w szkole przeprowadzili Halina Nawrotek koordynatorka Dolnośląskiego Systemy Wspierania Uzdolnień (DSWU), Mariola Kolan wizytator dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Joanna Kaczmarska (konsultantka DSWU), Ewa Wierbiłowicz (konsultantka DCWU) oraz Paweł Nowak (konsultant DCWU).

– To jest wysoka punktacja, wszystkie cele które zostały zawarte w programie zobaczyliśmy, rzeczywiście szkoła wspiera uczniów w sposób egalitarny i elitarny – mówi szefowa komisji Halina Nawrotek. – Każdy uczeń może odkryć swoje uzdolnienia, co było widać w metodach pracy na lekcjach i poza lekcjami. Uczniowie mówili nam, że mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych godzinach. Spotkania z uczniami udowodniły, że szkoła stwarza im warunki, by mogli rozwijać skrzydła na miarę swoich możliwości. To jest bardzo cenne. Pytaliśmy też nauczycieli na ile ich kompetencje pozwalają pomagać uczniów w rozwoju. I tutaj odkryliśmy coś wyjątkowego, czego w innych szkołach nie ma. W drugim liceum sa prowadzone zajęcia fizyki, matematyki i chemii w języku angielskim. Nauczyciele starają się o specjalne językowe certyfikaty, by samemu się rozwijać. Widzimy gołym okiem, że warunki do rozwijania zainteresowań tutaj są i nade wszystko, nauczyciele wspierają uczniów. I to we wszelkich obszarach: matematycznych, artystycznych, społecznych i wielu innych. To jest 54. placówka na Dolnym Śląsku z takim certyfikatem i pani kurator mówi zawsze, że są to szkoły elitarne. Do sieci szkól wspierających uzdolnienia zgłasza się wiele szkół ale nie każda szkoła spełnia wysokie standardy. Ważne jest to, jak odkryć to coś w dziecku. Przecież do szkół trafiają już utalentowane dzieci, wtedy tylko szlifuje się uzdolnienia, a tutaj chodzi o to, by zająć się wszystkimi dziećmi, też tymi, które nie wiedzą, że są w czymś dobre. I im więcej takich możliwości, by uczniowie dotknęli, spróbowali do czego mają talent, tym lepiej – wyjaśniła koordynatorka Dolnośląskiego Systemy Wspierania Uzdolnień.

Zespół Beaty Ulatowskiej

  1. Dorota Kurowska
  2. Katarzyna Kwaśniewska
  3. Małgorzata Kędziora
  4. Joanna Turczyńska
  5. Iwona Florkowska
  6. Anna Lisiak
  7. Anna Sas
  8. Edyta Kwiecińska
  9. Mariusz Wierzchosławski

źródło informacji


< < Powrót do listy wpisów