Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2016/2017


Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego

im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

w roku szkolnym 2016/2017 .

 

Szkoła proponuje nauczanie w pięciu klasach pierwszych:

 Klasa 1a – przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka, trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru  przez ucznia.

Klasa 1b –przedmioty rozszerzone: język polski, historia, trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru  przez ucznia.

Klasa 1c – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru  przez ucznia.

Klasa 1d – przedmioty rozszerzone : matematyka i chemia, trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru  przez ucznia.

Klasa 1e – przedmioty rozszerzone : język angielski lub język niemiecki, wiedza i społeczeństwo,  trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru  przez ucznia.

Przedmioty rozszerzone nauczane są od klasy pierwszej, trzeci przedmiot – do wyboru przez ucznia – nauczany jest od klasy drugiej.

Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

na rok szkolny 2016/2017

Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu ustalono następujące punktowane zajęcia edukacyjne:

    – klasa 1a

 1. język polski,
 2. język angielski (j. niemiecki),
 3. matematyka,
 4. fizyka

– klasa 1b

 1. język polski,
 2. język angielski (j. niemiecki),
 3. matematyka,
 4. historia

– klasa 1c

 1. język polski,
 2. język angielski (j. niemiecki),
 3. matematyka,
 4. biologia

– klasa 1d

 1. język polski,
 2. język angielski (j. niemiecki),
 3. matematyka,
 4. chemia

– klasa 1e

 1. język polski,
 2. język angielski (j. niemiecki),
 3. matematyka,
 4. wiedza o społeczeństwie

 


< < Powrót do listy wpisów