Szkolny Festiwal Talentów w II LO w Bolesławcu


Wiosenny festiwal zorganizowany w II LO w pierwszy dzień wiosny był bardzo radosnym i muzycznym wydarzeniem. Uczniowie zaprezentowali swoje pasje, talenty, hobby.

Program w II LO przygotowała z uczniami Beata Ulatowska, szkolny pedagog. Licealiści prezentowali wiosenne przebrania. Główną atrakcją była prezentacja szkolnych talentów. Młodzież wykonywała znane przeboje nowsze i starsze, niektórzy sięgali do klasyki rocka i przypominali covery wielkich mistrzów gatunku.

Podczas wiosennego festiwalu po raz kolejny pokazano, że warunki do rozwijania zainteresowań są w II LO i nade wszystko, nauczyciele wspierają uczniów. I to we wszelkich obszarach: matematycznych, artystycznych i społecznych i wielu innych. Liceum daje możliwości uczniom, by dotknęli, spróbowali, do czego mają talent i szli w tym kierunku.

Szkoła Rozwijająca Zainteresowania i Wspierająca Uzdolnienia

Licealiści dwójki mogą szlifować swoje talenty w ramach szkolnych kółek zainteresowań i programu. Dzięki ich pasji raz fachowości nauczycieli szkoła w 2015 roku zdobyła elitarny certyfikat Szkoły Rozwijającej Zainteresowania i Wspierającej Uzdolnienia. We wrześniu, podczas weryfikacji sposobu odkrywania talentów w drugim liceum, szkoła otrzymała 98 punktów na 100 możliwych.

Podstawowym celem programu wspierającego talenty, który w II Liceum opracowała Beata Ulatowska wraz z zespołem dziewięciu nauczycieli, jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających odkrywaniu i rozwijaniu potencjału każdego ucznia oraz ich wszechstronny rozwój. Nauczyciele zakładają, że ich uczniowie posiadają ciekawość poznawczą, twórczą motywację oraz predyspozycje do wybranej dziedziny wiedzy, a także zamiłowanie do działalności artystycznej, sportowej lub społecznej.

Kółko teatralne wizytówką II LO

Warte podkreślenia jest też prowadzone przez Izabellę Daniel kółko teatralne. Nauczycielka języka francuskiego i reżyserka pracuje z młodzieżą nad adaptacjami sztuk klasycznych jak „Skąpiec”, ale i współczesnych jak „8 kobiet”. Najpierw kółko wystawiło w auli szkoły „Opowieść wigilijną” oraz fragment „Ferdydurke. Reakcja szkolnej publiczności była bardzo pozytywna i stymulowała do dalszej pracy. Kolejnym krokiem były deski Teatru Starego w Bolesławcu.

II LO pod egidą Uniwersytetu Wrocławskiego

Mirosław Sakowski podpisał również porozumienie z Instytutem Filologii Słowiańskiej. Licealiści z zamiłowaniem historii biorą udział w zajęciach akademickich, korzystają z księgozbioru uniwersyteckiego oraz z zajęć pracowników instytutu. Podpisanie porozumienia to m.in. efekt współpracy II Liceum z dr Gordaną Durdev-Małkiewicz z Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz dużego zaangażowanie nauczycielek Barbary Sykulskiej i Małgorzaty Matyjaszczuk w ocalenie przed zapomnieniem historii Polaków przybyłych z terenów byłej Jugosławii.

ScienceLab i nowoczesny patriotyzm

Placówka uczestniczy w projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, realizowanym przez stowarzyszenie Klub Jagielloński. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli m.in. okazję wejść w rolę parlamentarzystów oraz władz Bolesławca.

W II LO działa Interaktywne Centrum Nauki „ScienceLab”. Wykonano remont sali, zakupiono sprzęt. Opiekę nad realizacją projektu oraz salą interaktywną sprawuje Mariusz Wierzchosławski, nauczyciel fizyki. Przedsięwzięcie patronatem medialnym objął znany popularnonaukowy periodyk „Wiedza i Życie”.

źródło informacji


< < Powrót do listy wpisów