Wielki finał w Wilanowie


 

W Pałacu króla Jana III w Wilanowie podczas finału IX edycji olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalem „Pro Patria”nauczycielkę naszej szkoły panią Annę Lisiak. Medal przyznany został w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Podczas wręczania medali Szef UdSKiOR zwrócił się do wszystkich odznaczonych nauczycieli słowami: „To takie nasze skromne podziękowanie dla ogromnego trudu, jaki zadają sobie Państwo co roku, aby młodych ludzi zarażać tą pasją, jaką jest historia. Uczycie młode pokolenie historii i szacunku do przeszłości tak, abyśmy budowali wspólnotę i byli narodem”.

źródło informacji


< < Powrót do listy wpisów