WYPRAWKA SZKOLNA


Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego informuje

 Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 mogą skorzystać z refundacji kosztów zakupu podręczników w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA.

Kwota dofinansowania wynosi 445 zł, bez względu na dochody rodziny.

Refundowane są tylko podręczniki znajdujące się w szkolnym spisie podręczników.

Wnioski dostępne są  u pedagoga szkolnego od 1.09.2016.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury lub paragony z wyszczególnieniem tytułów podręczników.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.


< < Powrót do listy wpisów