Uczniowie II LO mocni z języka ojczystego


Kazimiera Bukowska, Katarzyna Kwaśniewska i Elwira Madeiska opiekują się w liceum zdolnymi polonistami. Uczniowie zdobywają laury na ogólnopolskich olimpiadach i regionalnych konkursach literackich i recytatorskich.

Kazimiera Bukowska przygotowywała uczennicę Alicję Myśliwiec i Aleksandrę Laskowską do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Obie uczennice zostały wyróżnione na etapie rejonowym. Tomislav Pranić wziął udział w konkursie poetyckim inspirowanym twórczością ks. Jana Twardowskiego na etapie ogólnopolskim. Julia Fulczyńska, Paulina Owerko oraz Tomisłav Pranić czekają na wyniki w konkursie historycznoliterackim „Henryk Sienkiewicz. W 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci” organizowanym przez Komitet Okręgowy OLiJP na etapie okręgowym. Do obu konkursów przygotowywała uczniów Kazimiera Bukowska.

Katarzyna Kwaśniewska przygotowała uczniów do kilku konkursów: recytatorskiego, literackiego oraz do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Największy sukces odniosła jej uczennica Daria Chłopicka na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Daria zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Wywiedzione ze słowa” i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Wyróżnienie na etapie rejonowym otrzymała uczennica Adrianna Gabrych. Uczniowie Katarzyny Kwaśniewskiej Daria Chłopicka,Adrianna Gabrych i Bartek Baranowski wzięli udział w konkursie o laur Złotego Pióra „ My Polacy, My Dolnoślązacy” organizowanym przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Daria Chłopicka zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowanym przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN, Warszawa, Gabriela Tencza wzięła w udział w tej olimpiadzie bez zajętego miejsca.

Elwira Madeiska była opiekunką merytoryczną Eweliny Dubiel, która zajęła trzecie miejsce na Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach Pracownię Lingwistyczną.

Iwona Florkowska naucziel wiedzy o kulturze i Elwira Madeiska przygotowywały uczniów do Przeglądu Piosenki Jacka Kaczmarskiego „A mury runą…” organizowanym przez BOK-MCC. Uczennice Katarzyna Blatkiewicz i Urszula Kurnicka zajęły trzecie miejsce.


< < Powrót do listy wpisów