Nauczyciele


JĘZYK POLSKI
mgr Kazimiera Bukowska – kbukowska0@tlen.pl
mgr Katarzyna Kwaśniewska – kasia406@autograf.pl
mgr Elwira Madeiska – emadeiska@lo2.boleslawiec.pl
mgr Małgorzata Matyjaszczuk – m.matyjaszczuk@wp.plJĘZYK NIEMIECKI
mgr Joanna Turczyńska – jturczynska@interia.eu
mgr Agnieszka Niedźwiecka – niedz0@wp.pl
mgr Marcin Ostrowski – marcin.ostrowski@wp.plJĘZYK FRANCUSKI
mgr Izabella Daniel – izabella012@gmail.comJĘZYK ANGIELSKI
mgr Anna Słaboń – slabon_ann@tlen.pl
mgr Anna Sas – a.sasania@gmail.com
Michał Król – keyvee@nahliksoft.com.pl
Mazur Robert – r.mazur1984@gmail.com
mgr Mateusz Rosiński – mat.ros@interia.plJĘZYK ROSYJSKI
vicedyrektor mgr Anna Bowszys – abowszys@lo2.boleslawiec.plMATEMATYKA
mgr Edyta Gawlik-Lippik – lemniskata@wp.pl
mgr Beata Mosorka-Nieścior – bmosorka@lo2.home.pl
mgr Dorota Kurowska – d.m.kurowscy@wp.plINFORMATYKA
mgr Jacek Maj –  jacekm@konto.plFIZYKA
mgr Mariusz Wierzchłosławski – wierycho@gmail.comCHEMIA
mgr Ewelina Kałużna – ekaluzna@lo2.home.plGEOGRAFIA
mgr Elżbieta Magłysz – emaglysz@lo2.boleslawiec.plBIOLOGIA
mgr Małgorzata Kędziora – mkendziora@poczta.onet.plHISTORIA
mgr Barbara Sykulska – barjack@o2.pl
mgr Anna Lisiak – aniamati@poczta.onet.plPO I WOS
mgr Mieczysław Szwed – mszwed@lo2.boleslawiec.plW-F
mgr Piotr Napiórkowski – pitnapiorkowski@wp.pl
mgr Edyta Kwiecińska – janaraf@wp.pl
mgr Krzysztof Malina – kmalina58@interia.plBIBLIOTEKA i WOK
mgr Iwona Florkowska – iwettaf@o2.pl
mgr Izabella Daniel – izabella012@gmail.comINFORMATYKA
mgr Jacek Maj –  jacekm@konto.plPODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Beata Solpa-Tertel – beatasolpa@wp.plRELIGIA
ks. Jakub Norman – normanjakub@gmail.comPEDAGOG
mgr Beata Ulatowska – pedagog2lobc@interia.pl

< < Powrót do listy wpisów