Badanie umiejętności uczniów


Każdego roku w naszej szkole przeprowadzane są badania zdolności werbalnych, przestrzennych i matematycznych uczniów klas pierwszych.  Każdy uczeń otrzymuje informację  o swoich indywidualnych wynikach uzyskanych z badan poszczególnych zdolności. Otrzymuje również zestawienie uzyskanych przez siebie wyników egzaminu progimnazjalnego części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. Może porównać je z wynikami swojej klasy i ze średnim wynikiem wszystkich klas pierwszych danego rocznika. Uczeń ma możliwość wszechstronnego poznania swoich zdolności i umiejętności i skutecznego planowania swojego rozwoju intelektualnego i zawodowej przyszłości. Badanie prowadzone jest przez panią Dorotę Kurowską.


< < Powrót do listy wpisów