Być przedsiębiorczym


 

Od września roku szkolnego 2011/2012 nasza szkoła bierze udział w projekcie „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych korzystają  z e–booków: elektronicznych podręczników i ćwiczeń. Lekcje urozmaicane są prezentacjami, ćwiczeniami interaktywnymi, grami symulacyjnymi.

 

W ramach projektu szkoła otrzymała wysokiej jakości sprzęt multimedialny: tablicę interaktywną, projektor oraz drukarkę. W tym roku szkolnym 2012/2013 innowacyjny program z podstaw przedsiębiorczości jest realizowany w trzech klasach pierwszych: I A, I C oraz I D.

 

Czekają nas, tak jak w ubiegłym roku, ciekawe konkursy i wyjazdy organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który sprawuje opiekę merytoryczną nad projektem.


< < Powrót do listy wpisów