Fizyka jest ciekawa


Projekt „Fizyka jest ciekawa” jest prowadzony przez spółkę „pwn.pl”, wchodzącą w skład Grupy Wydawniczej PWN. Zajmuje się ona produkcją pomocy dydaktycznych. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym jego atutem jest doposażenie szkół w zestawy pomocy do samodzielnego wykonywania przez uczniów eksperymentów. Projekt ma charakter pilotażowy. Pierwszy zestaw pomocy obejmuje fizykę w przyszłości spółka pwn.pl zorganizuje produkcję zestawów dla chemii i biologii. Wartość sprzętu, jaki otrzymuje uczestnicząca w projekcie szkoła przekracza 100 tys. złotych. Swym zasięgiem projekt obejmuje 70 liceów z 3 województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Dla województwa dolnośląskiego przeznaczono 25 miejsc. Biorąc pod uwagę możliwe korzyści, do projektu zgłosiło się także II Liceum Ogólnokształcące z Bolesławca. W wyniku rekrutacji zakończonej w styczniu, naszą szkołę zakwalifikowano do projektu. Celem projektu „Fizyka jest ciekawa” jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.

Postawione przed zadania projekt ma realizować poprzez dodatkową pracę z uczniami w ramach kół naukowych oraz stworzenie warunków do empirycznego poznawania fizyki na zajęciach kół i lekcjach.

Projekt przez 3 lata finansuje zajęcia kół naukowych, zajęcia prowadzone na terenie szkoły przez pracowników naukowych współpracujących uczelni i wyjazdy naukowe na uczelnie. W bieżącym semestrze w szkole odbędzie się spotkanie z profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego Pawłem Rudawym nt.: Lotów kosmicznych, a na początku czerwca zaplanowany jest wyjazd na Uniwersytet Wrocławski na zajęcia z optyki geometrycznej i falowej.

Empiryzm w nauczaniu fizyki projekt ma realizować przez doposażenie szkół w zestawy do komputerowej wizualizacji i analizy zjawisk. Dla podstawowych działów fizyki przygotowane będą zestawy pomocy do przeprowadzania wielu różnych doświadczeń. Każdy zestaw będzie posiadał odpowiednią dokumentację dla nauczyciela i uczniów z propozycjami zastosowań oraz płyty CD z pokazami. Przewidziano także programy multimedialne do fizyki. Każdy zestaw będzie dostarczany w pięciu oddzielnych kompletach. Nauczanie będzie bardziej indywidualne, szczególnie na zajęciach koła naukowego. Komplety będą dostarczane sukcesywnie. Pierwsze zestawy zostały przedstawione w lutym na konferencjach ze szkolnymi opiekunami projektu. Nasza szkoła otrzyma je w maju.

W ramach projektu będą organizowane konkursy fizyczne dla uczestniczących w nim szkół. Pierwsza edycja rozpocznie się we wrześniu 2010 roku.

W projekcie mają uczestniczyć uczniowie wybranych klas pierwszych i mają być objęci opieką do klasy trzeciej.

Pomoce dostarczone w ramach projektu po jego zakończeniu szkoła otrzyma na własność.

Doświadczenie zdobyte z pracy z projektem wykorzysta w przyszłości. W nowym roku szkolnym otwarta zostanie klasa o profilu matematyczno-fizycznym ze zwiększoną liczbą godzin z fizyki i lekcjami z podziałem na grupy. Planuje się także, stworzenie dla niej koła naukowego, na zajęciach którego wykorzystywane będą pomoce z programu „Fizyka jest ciekawa”.

 


< < Powrót do listy wpisów