Szkoła Nowych Technologii


Projekt Szkoła Nowych Technologii jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą Partnerstwo dla przyszłości.

Organizatorami projektu są partnerzy strategiczni: firma Microsoft oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – ekspert w dziedzinie nowoczesnego nauczania.

Inicjatywa jest skierowana do uczniów, nauczycieli i dyrektorów liceów ogólnokształcących oraz techników kształcących w zawodach: technik informatyk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik. Jej celem jest udostępnienie młodzieży oraz kadrze nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W efekcie – wspieranie edukacji, która stwarza młodym ludziom szanse rozwoju i dobrze przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie opartym na wiedzy.

W ramach projektu nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia umożliwiające prowadzenie atrakcyjnych zajęć – zgodnie z duchem reformy edukacji oraz wymogami skomputeryzowanego świata XXI wieku. W cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez trenerów Microsoft Sp.zo.o i ekspertów w dziedzinie e-nauczania, zdobywają też wiedzę o nowych trendach w edukacji, m.in.: internetowych platformach edukacyjnych, programach dla szkół (DreamSpark, Live@EDU, ITAcademy), oraz najnowszym rozporządzeniu MEN o obowiązkowych elektronicznych podręcznikach.

Szkoła Nowych Technologii to niespotykana szansa rozwoju dla uczniów: podczas warsztatów uczestnicy projektu otrzymują szkolenia oraz bezpłatny dostęp legalnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich (dostęp do programu DreamSpark).


< < Powrót do listy wpisów