II LO szkołą sukcesu


Metoda EWD pokazuje, że uczniowie bolesławieckiego II LO uzyskują znakomite wyniki – zarówno z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jak i z humanistycznych.
– EWD, czyli edukacyjna wartość dodana, to ogólnopolski projekt, który ma przedstawić wiarygodne wyniki przyrostu wiedzy uczniów – mówi Edyta Gawlik-Lippik, nauczycielka matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu. – To bardzo miarodajny wskaźnik. Do tej pory tego typu zestawienia uwzględniały jedynie wyniki egzaminów maturalnych.
Jak jednak możemy przeczytać na stronie www.ewd.edu.pl , „wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć uczniów. […] Końcowe wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. Znacznie lepszym wskaźnikiem efektywności nauczania są miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej”.
Co więcej, wartość dodatnia EWD „wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania”. Tę efektywność II LO widać szczególnie wyraźnie w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia i geografia) oraz samej matematyki.
ewd1 501x368
 
 
EWD szkoły na wykresie przedstawia się za pomocą elipsy. Im więcej wyników egzaminacyjnych uwzględniono w obliczeniach, tym mniejsza elipsa (a co za tym idzie – im mniejsza elipsa, tym dane zaprezentowane na wykresie są bardziej wiarygodne).
Wskaźnik EWD bolesławieckiego II LO – zarówno w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jak i samej matematyki – znajduje się w prawej górnej ćwiartce, co oznacza, że wspomniana placówka to „szkoła o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności”.
We wtorek, 19 marca, w placówce gościła Urszula Tkaczyk-Ciotkowska, konsultantka legnickiego Dolnośląskiego Ośodka Doskonalenia Nauczycieli. – Macie państwo piękne wyniki z matematyki i z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – powiedziała w czasie spotkania z nauczycielami i dyrekcją II LO. – W tym bloku przedmiotów jesteście państwo szkołą sukcesu.
 
ewd5_501x376 
 Urszula Tkaczyk-Ciotkowska i Mirosław Sakowski

fot. GA
– Nie znaczy to jednak, że szkoła osiąga znakomite wyniki jedynie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – mówi Mirosław Sakowski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego. – Efektywność nauczania widać również w przypadku przedmiotów humanistycznych (język polski, historia i WOS) i języka polskiego.

 


< < Powrót do listy wpisów