Porozumienie pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych a II LO podpisane


Pan dyrektor Mirosław Sakowski podpisał 14 września 2018 roku porozumienie o współpracy pomiędzy: Akademią Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu a II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu. Celem porozumienia jest między innymi podjęcie współpracy na rzecz rozwoju edukacji młodzieży. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.


< < Powrót do listy wpisów