UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!!


DOKUMENTY REKRUTACYJNE (KOPIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY I KOPIE ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO) PRZYJMOWANE BĘDĄ 28 CZERWCA OD GODZ. 1000 W SALI 203.


< < Powrót do listy wpisów