II LO z Certyfikatem Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo


Placówka – jako pierwsza wśród szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie – może poszczycić się tym certyfikatem.

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu uzyskało Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. – To podsumowanie wieloletnich działań II LO – mówi pedagog Beata Ulatowska, autorka programu „Bezpieczna szkoła”, w ramach którego odbyły się m.in.

  • – prelekcja „Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni”
  • – pogadanki na lekcjach
  • – akcja Samorządu Uczniowskiego „Październik miesiącem walki z nałogami”
  • – warsztaty integracyjne dla uczniów klas I
  • – spotkanie z psychologiem
  • – działania wolontariackie w Domu Dziecka w Bolesławcu
  • – spotkanie z ratownikiem WOPR
  • – zajęcia profilaktyczne na temat mobbingu w szkole oraz postaw asertywnych
  • – spotkanie ze strażnikiem miejskim, który mówił o odpowiedzialności karnej.

 

Program został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną. W jego realizacji brali udział wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice (ci ostatni mieli np. możliwość uczestniczenia w spotkaniu z terapeutą uzależnień).

Wysoko oceniono też warsztaty integracyjne dla pierwszoklasistów. – Klasy, które w nich uczestniczyły, były bardzo zadowolone z efektów – zaznacza pedagog II LO. Ciekawą inicjatywą, która również jest częścią programu „Bezpieczna szkoła”, są słodkie środy, w czasie których uczniowie sprzedają domowe wypieki (zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na wydatki szkolne).

– Ten certyfikat to dowód, że II LO jest szkołą bezpieczną. To ważna informacja dla naszych przyszłych uczniów i ich rodziców – stwierdza Beata Ulatowska. – Co istotne, te działania przynoszą efekty. Z ankiet wynika, że zdecydowana większość naszych podopiecznych uważa, że w tej szkole panuje wspaniała atmosfera. To jest wielkie osiągnięcie tej placówki. Uczniowie czują się tu bezpiecznie, co przekłada się na ich samopoczucie i wyniki w nauce.

– Chciałbym podziękować pani Beacie. Dzięki jej pracy jesteśmy pierwszą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie bolesławieckim, która uzyskała ten certyfikat – podkreśla Mirosław Sakowski, dyrektor II LO.

Co więcej, II Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się również Certyfikatem Innowacyjnej Szkoły. Placówka – z sukcesem – wzięła udział w projekcie „Innowacyjne metody nauczania w obrębie przedsiębiorczości”, realizowanym przez lubelską Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dzięki udziałowi w tym projekcie podopieczni II LO otrzymali interesujące materiały naukowe za darmo (pozostałe szkoły muszą za nie zapłacić).


< < Powrót do listy wpisów