Akcja profilaktyczno – edukacyjna dotycząca czerniaka


plakat
 ulotka 1ulotka 2ulotka 3
Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka –
sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Linki do filmów edukacyjnych:

< < Powrót do listy wpisów