Uczniowie II LO na pięciodniowym obozie biologiczno-językowym w Pogorzelicy


Po raz kolejny uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w pięciodniowym obozie biologiczno-językowym w Pogorzelicy, zorganizowanym przez nauczyciela biologii panią mgr Małgorzatę Kędziorę. Współorganizatorami wycieczki była pani mgr Agnieszka Niedźwiecka nauczyciel języka niemieckiego oraz pan mgr Jacek Maj, nauczyciel języka niemieckiego i informatyki.

Obóz odbył się w Pogorzelicy nad morzem, w dniach 09.09. – 13.09. 2019 roku. O wyborze miejsca obozu zadecydowały nie tylko szczególne walory okolicy: szeroka piaszczysta plaża, brzeg klifowy, piękna nadmorska promenada czy park leśny, ale przede wszystkim bliskość rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża i obszarów Sieć Natura 2000 siedliska rzadkich gatunków roślin szczególnie słonolubnych i ptaków wodno-błotnych.

Program obozu obejmował:

1. Zajęcia terenowe w Wolińskim Parku Narodowym pod kierunkiem pracownika naukowego parku. Temat zajęć„Tajemnice wolińskich lasów” oraz „ Zagroda Pokazowa Żubrów”

2. Edukacja przyrodnicza w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego.

3. Poznanie flory i fauny wydmowego lasu sosnowo-świerkowego, pośród którego znajduje się ośrodek.

4. Zwiedzanie mini zoo w Pogorzelicy.

5. Obserwacje ptaków w rezerwacie ornitologicznym Jezioro Liwia Łuża

6. Przejazd na trasie Pogorzelica – Trzęsacz i tu:

a. zwiedzanie ruin gotyckiego kościoła pw. Św.Mikołaja w Trzęsaczu

b. multimedialne muzeum na Klifie w Trzęsaczu

c. XIX – wieczna latarnia morska w Niechorzu

7. Zajęcia w Motylarni w Niechorzu.

8. Codzienne obcowanie z przyrodą oraz sprawdzenie wiedzy zdobytej na lekcjach biologii w praktyce:

a. spacery po plaży, gdzie jod ma najsilniejsze natężenie

b. zajęcia dydaktyczne w ośrodku lub na plaży [ w zależności od pogody ] utrwalające umiejętności wymagane na maturze ; rozwiązywanie kart pracy

9.Klasa 3a i dla zainteresowanych: zajęcia z języka niemieckiego: praca z tekstem niemieckim (prasa, piosenki), praca z arkuszem maturalnym pisemnym i ustnym, konwersatorium.

10.Dyskoteki

11. Kąpiele dla najodważniejszych na terenie ośrodka lub w morzu.

12. Gry sportowe – piłka siatkowa / nożna

13. Gry i zabawy integracyjne.

14. Ognisko

Obóz łączył w sobie zajęcia dydaktyczne z turystyką, uczniowie odbyli wiele wycieczek pieszych i rowerowych po ścieżkach przyrodniczych, zwiedzili miasto i port Kołobrzeg.

Wszyscy uczestnicy obozu aktywnie wzięli w nim udział. Stwierdzili, że obóz był bardzo udany i naprawdę ciekawy, że panowała miła atmosfera i czują się bardziej zintegrowani. Mają nadzieję, że kolejne wycieczki [ obozy ] także będą przebiegały tak przyjemnie.


< < Powrót do listy wpisów