Zajęcia uczniów klas mundurowych zorganizowane przez 23 pułk artylerii


Zajęcia uczniów klas mundurowych zorganizowane przez 23 pułk artylerii

20 stycznia 2020 na obiektach szkoleniowych 23 pułku artylerii zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne z edukacji wojskowej dla uczniów klas mundurowych naszego liceum. Zajęcia tego typu można było przeprowadzić dzięki podpisanemu  porozumieniu o współpracy pomiędzy naszą szkołą a 23 pułku artylerii. Podczas tych zajęć uczniowie poznawali elementy musztry wojskowej, budowę  broni strzeleckiej, uczyli się strzelać z broni pneumatycznej oraz poznawali sprzęt łączności i zasady prowadzenia korespondencji radiowej.

Po przybyciu do jednostki wojskowej, uczniowie zostali podzieleni na 6 grup szkoleniowych, a następnie pod okiem instruktorów – żołnierzy w salach wykładowych i na placach ćwiczeń poznawali wojskowy sprzęt oraz wykonywali praktyczne ćwiczenia z musztry i szkolenia strzeleckiego. W ramach zajęć uczniowie mogli zapoznać się z budową, charakterystyką oraz danymi technicznymi różnego typu broni strzeleckiej.

Dużym zainteresowaniem uczniów klas mundurowych cieszyło się strzelanie z broni pneumatycznej. Uczniowie strzelali do tarczy na celność i skupienie z pistoletu pneumatycznego i z karabinka pneumatycznego.

Mino niezbyt przyjemnej pogody, wszystkim dopisywał dobry humor.

Ciekawy sposób prowadzenia zajęć oraz duża ich intensywność pozwalały zapomnieć mroźnej aurze.

Cykl takich zajęć będzie kontynuowany w następnych miesiącach, a dobór tematyki na zajęciach na pewno nie pozwoli się nudzić jego uczestnikom.


< < Powrót do listy wpisów