Rada Rodziców przy II LO: Działamy na rzecz uczniów


Przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu prężnie działa Rada Rodziców. – Staramy się pozyskać jak najwięcej pieniędzy na rzecz naszych uczniów – mówi Kazimiera Kotwica, przewodnicząca szkolnego gremium.

Część pieniędzy pochodzi z wpisowego, część rodzice zbierają we własnym zakresie. Pieniądze przeznaczają m.in. na nagrody dla uczniów (np. nagrodę Primus Inter Pares, czyli 500 zł dla najlepszego maturzysty; otrzymały ją już dwie osoby:Zofia Lenkiewicz i Rafał Ryżewski), stypendia naukowe (stypendyści Rady Rodziców otrzymują po 70 zł miesięcznie), a także socjalne – dla najuboższych uczniów (dwa, trzy razy w roku otrzymują oni kwotę do 500 zł).

Rada zwraca też część kosztów podróży uczniom, którzy biorą udział w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych. Funduje wyróżniającym się licealistom talony książkowe, nagrody rzeczowe. Dofinansowuje remonty, zakup strojów czy sprzętu sportowego.

Co więcej, rodzice dofinansowali kupno tablicy interaktywnej, która jest ważnym elementem wyposażenia Interaktywnego Centrum Nauki „ScienceLab”, działającego pod patronatem znanego popularnonaukowego periodyku „Wiedza i Życie”. Tablica kosztowała ok. 8 tys. zł, 5,5 tys. zł pochodziło z funduszy Rady Rodziców.

Rodzice uczniów II LO sfinansowali też wykonanie i montaż obrazu ceramicznego, który umieszczono nad wejściem do II LO. Oryginalny i przykuwający wzrok napis to dzieło Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”.

– Mamy zdolną młodzież, świetne grono pedagogiczne. Nasze dzieci zostają laureatami konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – mówi Kazimiera Kotwica. – Jako rodzic apeluję o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły. To będą dobrze spożytkowane pieniądze.

W najbliższej przyszłości szkoła planuje m.in. zwiększyć liczbę stypendystów Rady Rodziców (obecnie stypendia te otrzymują tylko laureaci konkursów ogólnopolskich).

Możesz wesprzeć placówkę

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku (za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka). Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000163366 i w rubryce informacje uzupełniające dopisać: „Dla II Liceum Ogólnokształcącego”. – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ziemi Bolesławieckiej za udostępnienie konta, na które można przekazywać 1% podatku dla II LO – mówi Mirosław Sakowski, dyrektor placówki.

Kazimiera Kotwica i Mirosław Sakowski przy tablicy interaktywnej w ScienceLab

fot. GA

 


< < Powrót do listy wpisów