Konferencja online upowszechniająca Ocenianie Kształtujące


W dniu 27 listopada 2020 odbyła się Wewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące, skierowana do nauczycieli naszej szkoły. Konferencja została przeprowadzona w formie online i była jednym z etapów programu, Całościowy Rozwój Szkoły -2, do którego przystąpiła szkoła.

Celem konferencji było:

  1. przypomnienie elementów i pojęć związanych z ocenianiem kształtującym,
  2. praca z ocenianiem kształtującym na różnych przedmiotach -wypowiedzi nauczycieli,
  3. upowszechnienie oceniania kształtującego wśród nauczycieli.

Konferencja została przygotowana przez szkolnych liderów OK, wraz z członkami grup przedmiotowych OK, pod merytoryczną i duchową opieką p. Agnieszki Karlak (asystenta naszej szkoły z CEO-organizacji prowadzącej program CRS2).

Link do prezentacji


< < Powrót do listy wpisów