Podpisanie porozumienia z Politechniką Wrocławską w sprawie patronatu naukowego Uczelni


22 września 2022 roku, to ważna data w historii II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Wrocławską, to objęcie patronatem naukowym Uczelni oddziałów o profilu matematyczno – fizycznym oraz cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne Naszej Szkoły.

W ramach zawartego porozumienia strony deklarują wolę wzajemnej współpracy w zakresie organizacji szkoleń, kursów, seminariów i konferencji oraz realizacji różnorodnych form wsparcia dla uczniów dotyczących rozwoju kompetencji, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, a także doradztwa zawodowego, staży.

Dziękuję Pani Dominice Dudziak – Gajowiak i Panu prof. dr hab. inż Grzegorzowi Kołaczka Kierownikowi Katedry Informatyki i Inżynierii Systemów.


< < Powrót do listy wpisów