Egzamin maturalny w sesji poprawkowej


Przypominamy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 26 sierpnia 2014r. o godz. 9.00 (uczniów prosimy o przyjście w tym dniu do szkoły z dowodem osobistym o godz. 8.30).

Świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół macierzystych zdających 12 września 2014r. w godz. 7.00 – 9.00.


< < Powrót do listy wpisów