GALA MATURZYSTÓW -2023


Gala maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu-28 kwietnia uczniowie klas maturalnych po raz ostatni spotkali się w auli szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością : Pan Stanisław Chwojnicki członek zarządu powiatu bolesławieckiego, Pan pułkownik Marek Dąbrowski WCR Bolesławiec, Pan Marian Kostecki radny RM, Pani Ewa Mazurkiewicz przewodnicząca RR oraz licznie zgromadzeni rodzice. W miłej i sympatycznej atmosferze dyrektor Mirosław Sakowski podsumował czteroletni okres nauki. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z najwyższą średnią ocen otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody ufundowane przez RR. Absolwentką Roku 2023 została Nadia Maziarz ze średnią 5,29 . Gratuluję Nadii, rodzicom i wychowawczyni Pani Kazimierze Bukowskiej. Klasa Pani Kazimiery uzyskała średnią ocen 4,25 i pierwsze miejsce w szkole. RP zdecydowała o przyznaniu tytułu „Osobowość II Liceum” W tym roku nagrodę tę otrzymał Mateusz Sobczak, uczeń wszechstronnie utalentowany. Nagrody otrzymali również uczniowie reprezentujący Nasze Liceum w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich w różnych dziedzinach. Podziękowania zostały skierowane również do rodziców aktywnie włączających się w życie szkoły: Pani Ewy Mazurkiewicz przewodniczącej RR, Patrycji Wieczorek, Anity Sałaciak, Anity Gąsiorowskiej, Edyty Zaręby – Świebody, Katarzyny Dul – Koryckiej i Pana Krzysztofa Los. DZIĘKUJĘ za ten czteroletni okres współpracy władzom powiatu Panu Staroście Tomaszowi Gabrysiakowi, Pani Naczelnik Katarzynie Ziębie, Panu Stanisławowi Chwojnickiemu, Zarządowi Powiatu, rodzicom , nauczycielom i Wam drodzy uczniowie . Powodzenia na egzaminie maturalnym .


< < Powrót do listy wpisów