Trzynastu nauczycieli nagrodzonych w II LO


Z okazji Dnia Nauczyciela uhonorowano pedagogów nagrodami Kuratora, Zarządu Powiatu i Dyrektora. Mirosław Sakowski dziękował swoim nauczycielom za twórczą pracę i gratulował osiągnięć.

Dorota Kurowska otrzymała Nagrodę Kuratora za świetne wyniki matur swoich uczniów, za osiągnięcia dydaktyczne, przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad. Izabella Daniel i Piotr Napiórkowski został doceniony za pracę pedagogiczną i otrzymali Nagrodę Zarządu Powiatu.

Dyrektor II LO wyróżnił nagrodami dziesięcioro nauczycieli. Nagrody Dyrektora otrzymali Małgorzata Kędziora, Elwira Madeiska, Agnieszka Niedźwiecka, Marcin Ostrowski, Jacek Maj, Edyta Kwiecińska, Anna Lisiak, Mariusz Wierzchosławski, Barbara Sykulska oraz wicedyrektorka szkoły Anna Bowszys.

– Chcę podziękować wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w życie szkoły, za kreatywność i za wybitne osiągnięcia pedagogiczne – Mirosław Sakowski chwalił swój zespół na uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podziękowania za pomoc dla szkoły i twórczą pracę w Radzie Rodziców otrzymały z rąk dyrektora Monika Wawrzynowska i Beata Skrzypek.

Uczniowie wręczyli swoim nauczycielom kwiaty i złożyli serdeczne życzenia, przygotowali też dla swoich profesorów krótki program artystyczny, pokazujący humorystycznie życie nauczyciela. Nauczycielom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulujemy nagród.


< < Powrót do listy wpisów