Zostań Przyjacielem Szkoły


W związku z organizacją jubileuszu dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego zwraca się o rozważenie możliwości pomocy finansowej, która wspomoże realizację przedsięwzięcia. Organizatorzy docenią każda, nawet najmniejszą inicjatywę. W zamian za okazane wsparcie mogą zaoferować umieszczenie nazwy firmy sponsora w:

  • certyfikacie podziękowania
  • wpisie na stronie internetowej szkoły pod tytułem „Przyjaciel Szkoły”
  • podziękowaniem wygłoszonym w trakcie uroczystości

Organizatorzy oferują również możliwość wykorzystania logo firmy w materiałach jubileuszowych z tytułem „sponsor” oraz informację w mediach lokalnych i portalach internetowych.

W realizację przedsięwzięcia II LO wkłada własne środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników szkoła liczy na pomoc sponsorów, wierząc, że będzie to dla nich wspaniała reklama i promocja.
Dotację szkoła przeznaczy na:

  • wydanie folderów jubileuszowych, monografii
  • druk zaproszeń i dyplomów
  • zorganizowanie wystaw jubileuszowych

Ewentualne nadwyżki szkoła przeznaczy na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla liceum.
Prośba o dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców II LO. Nr konta: Bank BGZ nr 05 2030 0045 1110 0000 0216 7480.

Podaruj 1% swojego podatku II LO

Wystarczy wpisać w PIT nr KRS 0000163366
Cel szczegółowy: dla II Liceum Ogólnokształcącego


< < Powrót do listy wpisów