Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu w II LO


Licealiści wcielają się w rolę parlamentarzystów, burmistrzów i radnych miejskich. Podczas gry, w której ustalali budżet miejski, głównym strapieniem był brak pieniędzy na wszystko.

Od trzech lat uczniowie II LO uczestniczą w projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, realizowanym przez stowarzyszenie Klub Jagielloński. Pomysłodawczyniom projektu jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Anna Lisiak.

W tym roku II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu gościło dwoje wolontariuszy Stefani Niedenhoff i Tomasza Modrzejewskiego z dolnośląskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego, krakowskiego stowarzyszenia, którego misją jest „podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski”.

Twórcy projektu stawiają tezę, że to nie jest tak, iż parlamentarzyści i samorządowcy są źli. Zajęcia, które prowadzą w szkołach, mają uzmysłowić młodym ludziom, jakie emocje, mechanizmy i naciski wchodzą w grę, kiedy jest się politykiem lub włodarzem miasta.

Dwa dni zajęć w liceum pozwoliły uczniom klasy II B na wcielenie się w rolę parlamentarzystów oraz radnych rady miasta i burmistrza Bolesławca. Drugiego dnia uczniowie ustalali miejski budżet i okazało się, ze za co się nie wezmą, nie ma na to pieniędzy.

– Ta gra ma pokazać uczniom jak trzeba lawirować między inwestycjami, a myśleniem o reelekcji – mówił Tomasz Modrzejewski. – Uczniowie mają informację jakie ciecia budżetowe sprowokują komplikacje i reperkusje w przyszłości. Z kolei gra parlamentarna przemienia ucznia. Niektórzy po przeżyciu symulacji wyborów i tworzenia koalicji zaczynają rozumieć decyzje polityków, siłę spójności partyjnej jaka na nich działa i lojalności do jakiej są zobowiązani wobec swojego klubu politycznego – dodaje moderator programu.


< < Powrót do listy wpisów