Drugie liceum z certyfikatem Wiarygodna Szkoła


II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu otrzymało Ogólnopolskie Wyróżnienie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do Rankingu najlepszych szkół w całej Polsce. Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie młodzieży bezpieczeństwa w szkole.

Istotną kwestią jest fakt, że podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanego w oparciu o wyniki podsumowujące egzamin maturalny. EWD – jest to wskaźnik, który w bardzo ładny sposób ukazuje jaki postęp zrobił uczeń w trakcie nauki w szkole. Jest to porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce . Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na Stronie Internetowej Programu.
Gratulujemy serdecznie dyrekcji, gronu pedagogicznemu, uczniom i wszystkim osobom współpracującym z liceum.


< < Powrót do listy wpisów