Zajęcia z ratownictwa wodnego dla uczniów II LO


Na pływalni Orka 26 marca uczestnicy Szkolnego Kółka Żeglarskiego zapoznawali się z zasadami bezpiecznej kąpieli w zbiornikach wodnych. Podczas zajęć uczniowie poznali również jak używać sprzętu ratowniczego oraz ćwiczyli ratowanie wodne. Zajęcia poprowadził ratownik WOPR Jakub Jakubowski. Podczas zajęć szesnastu uczniów z II LO dowiedziało się jak korzystać ze środków ratunkowych oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Praktycznie zdobytą wiedzę licealiści ćwiczyli pod okiem instruktora. Organizatorem zajęć był Jacek Maj nauczyciel II LO i opiekun Szkolnego Koła Żeglarskiego.


< < Powrót do listy wpisów