Jubileusz 60 – lecia Szkoły – prośba o wsparcieSzanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka
w Bolesławcu obchodzi jubileusz 60-lecia swojej działalności.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości pomocy finansowej lub rzeczowej, która wspomoże realizację naszego przedsięwzięcia.
Każda, nawet najmniejsza inicjatywa, będzie doceniona z naszej strony. W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy w:

 • certyfikacie podziękowania
 • wpisie na naszą stronę internetową pod tytułem „Przyjaciel Szkoły”
 • podziękowaniem wygłoszonym w trakcie uroczystości
  Oferujemy również możliwość wykorzystania logo Państwa firmy w materiałach jubileuszowych z tytułem „sponsor” oraz informację w mediach lokalnych i portalach internetowych.
  Jesteśmy gotowi na inne sposoby promocji, np. banery firmy na naszej uroczystości.
  Jubileusz objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka.
  Sponsorem medialnym będzie telewizja AZART-SAT i portal Bolec.info.
  Szanowni Państwo! Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę jaką jest jubileusz 60-lecia powstania naszej placówki oświatowej.
  W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że dla Was będzie to wspaniała promocja i reklama.
  Na co przeznaczamy Państwa dotację, jakie działania wspieramy:
 • wydanie folderów jubileuszowych, monografii
 • druk zaproszeń, dyplomów,
 • zorganizowanie wystaw jubileuszowych,
 • ewentualne nadwyżki na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla szkoły.
  Wierzymy, że pomoc Państwa, umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 757345313, jak również na stronie internetowej www.2lo.boleslawiec.pl

Licząc na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:
Konto Rady Rodziców II LO w Bolesławcu ul. Dolne Młyny 60
Nr rachunku bankowego: 24 1090 1939 0000 0001 4428 8918, Santander Consumer Bank S.A.
z dopiskiem „60-lecie II LO”

   Z wyrazami szacunku

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Korczaka w Bolesławcu
Mirosław Sakowski
oraz Komitet Organizacyjny


< < Powrót do listy wpisów