7 szkół na szóstkę - ulotka                7 szkół na szóstkę

Szkoły na szóstkę

Informujemy, że nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „Siedem szkół na szóstkę – poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim”. Projekt, opracowany przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego – skierowany jest do uczniów i nauczycieli 7 szkół ponadgimnazjalnych, w tym także do naszego Liceum.  Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, szkoleń  dla nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni matematycznych, językowych oraz informatycznej. Projekt zawiera także programy stypendialne dla najlepszych uczniów, wycieczki naukowe dla uczniów i wydatki na remonty sal lekcyjnych w wybranych szkołach. Projekt potrwa od stycznia 2019r. do sierpnia 2020 r.

Co to oznacza dla II LO? To dodatkowe godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających dla uczniów. To także m.in. wzbogacenie sal lekcyjnych o nowy sprzęt (w tym multimedialny), możliwość organizacji wycieczek przedmiotowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Chętni powinni zgłaszać się do nauczycieli matematyki, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, języka angielskiego i niemieckiego.

Proszę zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od nauczycieli:

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz podstaw przedsiębiorczości.

Więcej na stronie Powiatu Bolesławieckiego: www.powiatboleslawiecki.pl